Başvuru ve Katılım

  • Bildirili katılım

Bildiri özetleri 250-500 kelime arası olmalıdır. Bildiri özetine ayrıca seçilmiş bir kaynakça ve biyografi eklenmelidir. Bildiri Özeti Formu Tükçe ve İngilizce olarak doldurulup bilim.politika@gmail.com  adresine gönderilmelidir.

Kayıt formu doldurulup, ön kayıt ücreti yatırılarak kayıt işlemi tamamlanmalıdır. Kaydınız alındıktan sonra onay e-postası gönderilecektir.

Bildiri özetleri hakemler tarafından değerlendirilecektir.

2012 ve 2013 yılında düzenlenen sempozyumlardan seçilen bildirilerden iki kitap derlemesi yayınlanmıştır. 2015 sempozyum bildirilerinden bir seçki de kitap olarak basılacaktır.

  • Bildirisiz katılım

Kayıt formu doldurulup yollandıktan sonra e-posta aracılığıyla banka hesap bilgileri gönderilecektir.